[:cs]

Nadace

Nadace „Cesta Kolokočárkem“

velmi nás motivují vaše tipy na Facebooku, kterým rodinám s postiženými dětmi ve vašem okolí doporučujete pomoci získat náš Kolokočárek. Často jsou to smutné případy, kdy postižené děti nemohou chodit ani jezdit na kole a právě náš produkt jim umožní cestovat a užívat si běžné věci jako normální děti, o kterých se jim ani nesnilo. Proto jsme se rozhodli také pomoci a zřídili jsme nadaci s názvem, kterou jsme nazvali „Cesta cyklokočárkem“ a chceme aktivně pomáhat lidem, kteří to potřebují. Zde na tomto místě budeme uveřejňovat konkrétní případy lidí, kteří potřebují získat Kolokočárek, ale nemohou si to dovolit, protože mají postižené dítě.

Pomoci můžete i vy a to několika způsoby, nejsnazší je si u nás zakoupit sadu tričko a čepice s logem cyklokočárek za 500 Kč a doporučit stejnou koupi lidem  ve vašem okolí. Platby za tyto doplňkové produkty budou použity na nákup Kolokočárků, nebo dalších doplňkových produktů. Další možnost pomoci je oslovit firmy v okolí a získat sponzora Kolokočárku. ,

Kromě naší vlastní nadace jsme navázali spolupráci zatím s nadacemi Agrofert a  Konto Bariery které již mnohokrát financovali nákup našich Kolokočárků pro naše zákazníky, za což jim velmi děkujeme. V některých případech pomůže naše nadace tak, že partnerské Nadace neuhradí celou částku, pak mi doplatíme zbytek. Rovněž s  Vašimi žádostmi o donátorství oslovujeme naše klienty s prosbou o sponzoring nákupu našich Kolokočárků pro rodiny s postiženými dětmi. I zde můžete pomoci také, když například doporučíte rodinu, který má postižené dítě a potřebuje náš Kolokočárek a vy nám pomůžete sehnat sponzorskou firmu ve vašem okolí.

A zde jsou konkrétní případy lidí, kteří potřebují naší pomoc:

 • paní A. Pavlíková čeká na příspěvek sponzora na úhradu Koločárku pro její postižené dítě
 • děkujeme paní K.Borovcové, která doporučila Rodinné Integrované centrum a hledá sama sponzory
 • paní H.Vymlátilová má 7 dětí a velmi by jí Kolokočárek usnadnil těžký život, pomůžete jí někdo
 • paní K.Ulehlová má 9.letého syna Milana autistu a potřebuje náš kolokočárek, kdo z Váš jí pomůžete?

napište nám prosím další Vaše typy, kde může náš Kolokočárek pomoci a kde je potřeba zajistit financování, rádi tam pomůžeme. Děkujeme všem našim zákazníkům i partnerům za Vaší úžasnou pomoc.

Žádost

2 + 15 =

[:en][vc_row 0=““][vc_column][vc_column_text 0=““]

we are motivated by yourtips on Facebook, whichfamilieswithdisabledchildren in yourneighborhood do yourecommend to helpgetourbabybike. Oftenthey are sad caseswheredisabledchildrencan not walkorride a bike, and nowourproductbabybikeallowsthem to travel and enjoynormalthingslikenormalchildren, whichtheyneverdreamedabout. Therefore, wedecidedwith to help and alsowehaveestablished a foundationcalled THE WAY WITH BABYBIKE and we are activelyhelpingpeoplewhoneedit. Hereatthissitewewillpublishspecificcasesofpeoplewhoneed to getbabybike, but can not payforit, becausetheyhave a disabledkids.

Youcanhelp in severalways, theeasiestis to buyour set oft-shirt and cap withthe logo ofbabybikefor 500 CZK, thanalsorecommendbuyingthesameset with logo people in yourneighborhood. Paymentsfor these additionalproductswillbeusedeither to purchasebabybikesorpurchaseothercomplementaryproducts.Anotherpossibilityis to callcompaniesin your area andaskthem tosponsorbuyingofonebabybikeforneededfamily, as did Mrs. Musilová and receivedpaymentfor her kolokočárek. WehavealsoestablishedcooperationwiththefoundationBarriery andtodaywrote Mrs. Chovancová thatBarrieryt had approvedthepaymentof 700 euros, whichisgreatfor her and certainly more willarisesoon. In somecases, wewillhelp as a foundation to buybabybike. With these needsweaskfor sponzoring clients and friends, askingforhelpand getmovingitrightaway,duringthefirstweekaftertheopeningoftheFoundation and thefirstpaymentsfromsponsorsalreadytaken place andweorderedforthembabybike. Foryouaquisition and thesuccessfulpaymentfromthesponsoryouget 10% commission.

And there are specificcasesofpeoplewhoneedourhelp:

 • Mrs J. Musilová has 3.5 yearsambulatorydaughter – thank p. Babišwhopaid 24,200 CZKfor her babybike.
 • Mrs M. Chovancová has twodisableddaughters–thanks toBarrieryapprovedthepaymentof 700 Euro.
 • Mrs.L. Pencová has onehandicappeddaughter and waitingforyourhelp in a difficultsituation.
 • Mrs. K. Jevická has a disabled son Filipek and waitingforyourhelp in a difficultsituation.
 • Mrs. M.Hyrníková has affected his daughterGabrielka and waitingforyourhelp in a difficultsituation.
 • Mrs Kvapilová waitingforhelpofBarrieryforbabybikefor her disabledchild.
 • Mrs A. Pavlíková waitingfor a sponsor to coverthebuyingofbabybikefor her disabledchild.
 • ThankMrsK.BorovcováthatrecomandustheIntegratedFamily Center, and sheislookingforsponsors as well.
 • Mrs. H.Vymlátilová has 7 childrenand wouldfacilitatebabybike her hard life, youwillhelpsomeone.
 • Mrs. K.Ulehlová has 9. Yearsoldautistic son Milan and he needsourbabybikeoneofyouhelp her.

Pleasesendusyourotherrecomandation, wherewecanhelpwithourbabybike and whereneedsto providefunding.

 

Helprequest:

Name and surname ………………………………………

City: …………………………………………………… …

Phone: ……………………………………………………

Email: ………………………………………………………

Describerequestorrecomandationforwhom

babybikewant to get and whatistheproblem

……………………………………………………………… ..

…………………………………………………………………

Thankyouforyourrequest and willcontactyou ASAP

 

 

Request

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

[/vc_column][/vc_row][:]